COVID-19 information til vore kunder

by Hans Jakob Walhovd

I relation til den aktuelle COVID-19 problematik informerer vi om, at GodsMyrerne ApS naturligvis løbende følger udviklingen i situationen og i øvrigt følger myndighedernes anvisninger.

Alle vore biler er udstyret med ekstra personlige værnemidler samt desinfektion til chaufførerne, som ligeledes er behørigt instrueret i at holde afstand til kunder og samarbejdspartnere m.fl. Man vil derfor opleve en ændret adfærd hvor vi f.eks. ringer til kunder og leverancemodtagere for at aftale læsning/aflæsning frem for fysisk at henvende os på kontorer etc. Vi beder om forståelse herfor, og garanterer naturligvis at ændringerne hverken har indflydelse på kvaliteten i arbejdet eller på vores kapacitet.

Lad os stå sammen om at holde afstand – og må Corona snart igen være noget man drikker, frem for noget man fejler.